ترنم باران عشق

چترها را باید بست زیر باران باید رفت، فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد.

بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست